Turvaamme oikeutesi, kun käsittelemme henkilötietojasi.

Tietosuojaseloste

Lue, milloin ja millä edellytyksillä käsittelemme henkilötietoja.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 13 ja 14 artiklan mukainen tietosuojaseloste.

Tietosi ovat turvassa

1.       Rekisterinpitäjä

Saratiikka
Y-tunnus: 3019085-3
osoite: Savolantie 2, 37800 Akaa                    

2.       Henkilötietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö

Jaana Saramies
sähköposti: jaana@saratiikka.fi
puhelinnumero: +358 50 374 6269

3.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet

Suostumus: Tiedotteiden ja uutiskirjeiden toimittaminen
Sopimus: Toimeksianto- ja muunlaiset sopimukset
Oikeutettu etu: Yhteydenotot nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin

Oikeutetun edun osalta rekisterinpitäjä on arvioinut käsittelystä rekisteröidylle aiheutuvia haittoja rekisterinpitäjän saavuttamiin etuihin nähden. Henkilötietojen käsittelyn avulla rekisterinpitäjä pystyy palvelemaan asiakkaitaan sekä pitämään yhteyttä asiakkaisiinsa. Tämä on myös rekisterinpitäjän asiakkaan etujen mukaista. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kieltäytyä yhteydenpidosta.

4.       Käsiteltävät henkilötiedot

Sopimukset: Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tarpeelliset maksutiedot
Yhteydenotot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Tiedotteet/uutiskirjeet: Sähköpostiosoite

5.       Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä julkisista lähteistä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta ja tietoturvaa säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei käsiteltävät henkilötiedot ole käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tämänlaiset henkilötiedot viipymättä.

Henkilötietoja säilytetään vain se aika, johon niitä tarvitaan käsittelyn tarkoituksia varten. Tämänlainen aika voi olla esimerkiksi toimeksiannon tai muun asiakaskontaktin kesto tai lainsäädännön asettama säilyttämisaika.

7.       Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja voidaan käyttää viestinnän kohdentamiseksi tietylle ammattikunnalle tai rekisterinpitäjän tietyistä palveluista kiinnostuneille.

Henkilötietojen perusteella ei tehdä muunlaista automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja saatetaan käsitellä rekisterinpitäjän puolesta EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevissa palveluissa huomioiden lainsäädännön vaatimukset. Henkilötietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansien osapuolien omaan käyttöön ilman rekisteröidyn lupaa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseään kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä syy, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta rajoittamista tai vastustamista koskevaa pyyntöä lainsäädännön mukaisilla perusteilla.

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa. Viimeisin muutospäivämäärä päivitetään ajantasaiseen tietosuojaselosteeseen. Mikäli muutokset ovat asiakkaan kannalta merkittäviä, voidaan niistä informoida myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse.

Laadittu: 24.02.2024. Muokattu: 24.06.2024