HR-älykumppani

Henkilöstötiedolla konkreettisiin tuloksiin!

Kun olet valmis siirtymään ymmärryksestä tekoihin, on aika ottaa asiantuntija rinnallesi suuntaamaan kehitystyön oleelliseen. Tarvitset henkilöstöanalytiikan kehittäjän tiimiisi, jos pohdit esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä muuta henkilöstötiedon hyödyntämisessä tulisi huomioida kuin raportoinnin kehittäminen?
 • Miten varmistaa, että oleellinen data kertyy johtamisen tueksi?
 • Miten priorisoida tarpeita, joita varten tietoa tuotetaan?
 • Miten lähteä liikkeelle ennustamisen, tekoälyn ja muiden edistyneiden teknologioiden kanssa?

Autan siirtymään perusraportoinnista aitoon analytiikkaan!

Interim-kehittäjänä autan teitä siirtymään perusraportoinnista analytiikkaan sekä rakentamaan priorisoidun suunnitelman, toimintatavat ja rakenteet henkilöstötiedolla johtamiseen.

Kanssani nostatte henkilöstötiedon systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja tuotatte lisäarvoa liiketoiminnalle ja henkilöstölle. HR-tiedon täysimääräinen hyödyntäminen tuo:

 1. Tehokkuutta ja tuottavuutta

 2. Kustannussäästöjä

 3. Hyvinvointia ja sitoutumista

 4. Inhimillisempää työelämää

HR-äly®-kumppanipalvelu on suunniteltu juuri sinulle, jolla

 • Ei ole resursseja syventyä HR-tiedolla johtamisen kehittämiseen
 • Ei ole tarvetta kokopäiväisen analytiikan syväosaajan palkkaamiseen
 • Ei ole varmuutta, millaisen osaajan tarvitsette.
Ymmärryksemme tiedolla johtamisesta, tiedon käyttäjien tarpeista, ongelman muotoilu- ja ratkaisumenetelmistä lisääntyi. Määrittelimme lisäksi toimenpiteitä datakyvykkyyden kehittämiseen sitoutumiseksi myös yhteistyön jälkeen.

Jaana sai yhtiön laajan henkilöstöhallinnon tiimin sitoutettua ja innostettua koko prosessiin.
Henkilöstöhallinnon tiimi, suomalainen pörssiyhtiö

Määräaikaisena täsmäresurssina varmistan, ettei henkilöstötiedolla johtamisen kehitys jämähdä vain tekniseksi raportoinnin viilaamiseksi. Vahvistan organisaatiosi strategista valmiutta ja laitan liikkeelle toimintakulttuurin, jossa henkilöstötietoa käytetään määrätietoisesti johtamisen välineenä. Tätä tarvitaan, jotta saatte henkilöstötiedosta kaiken irti: pelkkä tekninen kyvykkyys ei siihen riitä.

Valjastetaan yhdessä teknologia tueksesi!

Interim-palvelussani saat:

 • Kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jonka avulla laitatte olemassa olevan HR-tiedon tuottamaan
 • Suomen tunnetuimman henkilöstöanalytiikan syväosaajan käyttöösi ilman sitoutumista työsuhteeseen
 • Juuri tarvitsemasi määrän huippuasiantuntijan tukea ennustettavalla kuukausilaskutuksella
 • Lisää aikaa. Kun minä huolehdin kehitystyöstä, sinulta ei vaadita yhtä paljon resursseja. Voit vain osallistua ”valmiiseen pöytään”
 • Toimittaja- ja teknologiariippumattoman asiantuntijan, jonka tehtävä on tehdä itsensä lopulta tarpeettomaksi
 • Valmiudet rakentaa luottamuksellinen kumppanuus HR:n, johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön lisääntyneen ymmärryksen ja osaamisen myötä

Interim-kumppaninasi olen käytettävissä sopimuksen mukaan esimerkiksi päivän tai pari viikossa. Tämä toimii erinomaisesti esimerkiksi seuraavissa rooleissa:

 • Sisäinen henkilöstötiedolla johtamisen valmentaja
 • Tekoälyn oivalluttaja
 • Tiedolla johtamisen toimintatapojen ja sidosryhmäyhteistyön rakentaja
 • HR-toiminnan tekoälypotentiaalin avaaja ja kokeilujen moottori
 • HR-järjestelmäuudistuksen analytiikan ja tiedolla johtamisen asiantuntija
 • HR-analytiikkaprojektien projektipäällikkö

Oletko valmis ottamaan askeleen edistyneeseen analytiikkaan ja tekoälyyn?